Pon - Pt : 08:00-17:00, Sob : 09:00-13:00

Ubezpieczenie NNW, OC i ochrony prawnej

Ubezpieczenie

NNW, OC i ochrony prawnej

Nieszczęśliwy wypadek, nieumyślna szkoda wyrządzona w życiu prywatnym lub zawodowym bądź dochodzenie swoich praw przed sądem, to tylko niektóre sytuacje, które mogą się przydarzyć.

Oferujemy:

NNW dla osób prywatnych oraz szkół

W
ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenia NNW występują jako samodzielne ubezpieczenia (np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej czy NNW sportowców), ale także często stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów.

D
obrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia – dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń – czyli mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego). Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było relatywnie wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia bowiem to od niej zależy wysokość świadczenia, a tym samym będzie ono stanowiło poważną pomoc finansową po wypadku i nie można powiedzieć, że jest niewiele warte.

OC z tytułu wykonywanego zawodu

U
bezpieczenie ma to chronić klientów przed konsekwencjami błędnych decyzji np. lekarzy czy adwokatów, gwarantując im odszkodowanie. Sprawdź, które zawody muszą mieć obowiązkowe OC i jak można dochodzić roszczeń z OC zawodowego.

O
soby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności, np. w przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Zawody zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to między innymi:

 • komornik sądowy
 • organizator imprez masowych
 • rzeczoznawca majątkowy
 • pośrednik nieruchomości
 • agent ubezpieczeniowy
 • broker ubezpieczeniowy
 • radca prawny
 • adwokat
 • radca prawny
 • księgowy
 • notariusz
 • architekt
 • biuro usług płatniczych
 • inżynier
 • lekarz
 • zakład opieki zdrowotnej
 • biegły rewident
 • rzecznik patentowy
 • detektyw
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego

Ochronę Prawną obejmującą m.in. koszty porad prawnych, wynagrodzenie adwokata

P
rzedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione przez ubezpieczonego w celu obrony jego praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postepowaniu karnym, cywilnym lub dyscyplinarnym toczącym się przeciwko niemu, a dotyczącym czynów popełnionych przez niego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych.

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty? Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z nami.